17

An Indignant Response to Marcus Pittman’s Anti-Agrarian Polemic ‘Praise God for GMOs’